เกี่ยวกับโปรแกรม Express
โปรแกรมบัญชี express
Download ไฟล์
ประยุกต์โปรแกรมกับธุรกิจ
Tip & Technic
โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส PDF Print E-mail

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express โปรแกรมบัญชี ที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว
Express Accounting Software จากระบบโปรแกรม Express for DOS
พัฒนา สู่ Express for Windows ด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี เป็นเพื่อนที่ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย เป็นมือไม้ของนักบัญชีตัวจริง

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express เกิด จากกลุ่มนักบัญชีและนักคอมพิวเตอร์ซึ่งมีแนวความคิดตรงกัน คือต้องการพัฒนาโปรแกรมบัญชี ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับงานบัญชี และมีความยืดหยุ่นสำหรับการ ใช้งานในระบบบัญชีของธุรกิจ ทั่วๆ ไป โดยเริ่มจากการรับจ้างพัฒนาโปรแกรมให้กับบริษัทต่างๆ ในลักษณะของ งานเฉพาะด้าน (TAILORMADE) อาทิ เช่น

1. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
2. ระบบบัญชีแยกประเภท
3. ระบบเจ้าหนี้
4. ระบบลูกหนี้ ฯลฯ

ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาให้กับลูกค้าหลายๆ ราย นี้เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่ง ให้กับโปรแกรมเมอร์ของเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ปมีความรู้และความเข้าใจใน ระบบบัญชีต่างๆ มากยิ่งขึ้นโดยใช้ระยะเวลาถึง 3 ปี ในการเสริมสร้างประสบการณ์เมื่อ มีความพร้อมทั้งความรู้ และประสบการณ์ตลอดจนถึงแนวความคิดแล้ว บริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จึงมีความคิด ที่จะพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โดยวางแนวทางในการพัฒนาไว้ดังนี้ คือ

1. แสดงผลเป็นภาษาไทยทั้งหมด
2. ง่ายต่อการใช้งาน
3. มีความเหมาะสมสำหรับธุรกิจในประเทศไทย
4. ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน
5. มีความยืดหยุ่นเพื่อสามารถนำไปใช้งาน ได้อย่างกว้างขวาง
6. มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา
7. สามารถใช้งานได้จริง

จากแนวทางดังกล่าวบริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ปได้พัฒนาโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปขึ้นมาเรียกว่า "ระบบบัญชีสำเร็จรูป Express" โดยใช้เวลาในการพัฒนา 6 เดือน หลังจากพัฒนาเสร็จแล้วบริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป ยังไม่นำออกจำหน่ายทันทีแต่ใช้ระยะเวลาอีก 3 เดือนในการทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขโดยส่งโปรแกรม Expressให้ลูกค้าใช้กับงานจริงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อวางจำหน่าย Express ให้กับลูกค้าแล้วจะต้องสามารถใช้งานได้จริง

บริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป มีความ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภายในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ จำหน่ายระบบบัญชีสำเร็จรูป Express ได้รับความ ไว้วางใจจากเจ้าของกิจการ ตลอดจนพนักงานบัญชีเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Express เป็น จำนวนกว่า 20,000 ราย ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการบริการหลังการขายแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด และพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดเตรียมพนักงาน บริการที่ให้คำปรึกษาแนะนำกว่า 30 คน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามวิธีการใช้งานตลอดจนถึง ปัญหาในการใช้งานตลอดอายุการใช้งาน

 

 

155/3 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร : 081-4415614, 062-5592369

155/3 Adulthamprapat Road, Tumbon Chengnoen, Muang, Rayong 21000 THAILAND. Tel : 081-4415614, 062-5592369